سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرین راستگار امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدحمید میرمحمدی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین مقاله یک مدل ریاضی صفریک برای مساله زمان بندی اموزشی بادرنظرگرتفن ترجیحات اساتید درمورد بازه های زمانی و موضوعات درسی و یک تابع هدف جدید که کمینه سازی تعداددروس همزمان با دانشجویان مشترک متناسب با تعداددانشجویان مشترکشان می باشد ارایه میشود با فرض مشخص بودن تعداددانشجویان متقاضی ثبت نام درهردو درس ابتدا کلیه دروس اعم از دو یا سه واحدی دربازه های زمانی متناسب با دروس سهواحدی برنامه ریزی می شوند این امر تعدادمتغیرها و محدودیت های مساله را به شدت کاهش میدهد سپس جواب بدست آمده به عنوان داده ی ورودی مدلهای خطی صفریک جدید قرارمیگیرد که باجایابی مجدد دروس دوواحدی دربازه های مجاز جواب حاصل ارتقا یابد باتوجه به اینکه مساله زمان بندی دروس متعلق به مسائل رده پیچیدگی NP_hard می باشند کارایی روش مطرح شده با افزایش ابعاد مساله کاهش می یابد لذا یک الگوریتم فراابتکاری سیستم اجتماع مورچگان برای حل این مساله ارایه گردیده است.