سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید برزگر – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-سازههای هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی- و
حمیدرضا ربیعی فر – استادیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ته
حسین کاظم – استادیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ته

چکیده:

کامل ترین و دقیق ترین روش برای تحلیل لرزه ای سد خاکی ،استفاده از آنالیز دینامیکی یا تاریخچه زمانی غیرخطی است.این روش علیرغم هزینه محاسباتی بالا وپیچیدگی این امکان را فراهم می آورد که تاریخچه زمانی پاسخ سد بطور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.در این مقاله رفتار دینامیکی سد سنگریزه ای با هسته رسی که بطور موردی سد البرز می باشد تحت اثر زلزله های میدان دور و میدان نزدیک بر مبنای روش تفاضل محدود و به کمک نرم افزارFLAC2D ارزیابی میگردد. الگوی رفتاری کشسان خمیری مور-کولمب برای بدنه سد و پی انتخاب گردید. همچنین دو رکورد زلزله میدان نزدیک و دو رکورد زلزله میدان دور از شتابنگاشت های زلزله های کوبه و نورتریج جهت مقایسه بهتر در نظر گرفته شد. با توجه به نتایج به دست آمده ،وقوع زلزله های میدان نزدیک باعث ایجاد تغییر مکان ها و نیز کرنش برشی بیشتری در سد می شود،لذا در طرح لرزه ای بدنه سدها از این نوع رکوردها استفاده خواهد شد