سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اویس حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا- دانشگاه امام حسین
محمدرضا الهامی – استادیار – دانشگاه امام حسین
حمید کاظمی – کارشناس ارشد پژوهشکده سازه های دریایی
محمدرضا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا

چکیده:

در این مقاله به طراحی, مدلسازی و آنالیز سازه یک پرنده کوچک مقیاس تحت اثر سطح موسوم به ویگ کرفت می پردازیم. فرآیند طراحی و آنالیز و مونتاژ اجزای اصلی سازه ویگ شامل بال , بدنه , دم , تکیه گاه سیستم پیشران و لاگها توسط نرم افزارهایCAD)مانندSolid Works و با بهره گیری از کدهای المان محدود FEM)نرم افزارهای کاسموس ورک و کاسموس فلو و ماژولCAE) نرم افزار آباکوس انجام می گیرد. پس از انتخاب جنس سازه و شبیه سازی بارگذاری و توزیع نیروها و اعمال شرایط مرزی , کانتورهای تنش و کرنش استخراج می شود. سپس با توجه به محاسبات, نقاط بحرانی به ویژه تحت کمانش مشخص شده و درقالب الزامات و اهداف طراحی اصلاح می گردند. یک نمونه اولیه از بالواره مورد نظر نیز ساخته شده و موردتحلیل تجربی قرار می گیرد. به کمک آنالیزFSI)تقابل سازه با سیال بررسی شده و تاثیر سطح بربهبود پارامترهای اساسی آیرودینامیکی بال نظیر ضرایب برآ و پسا و ممان پیچشی نیز نشان داده می شود و رابطه بین تنش بیشینه و سرعت را با تقریب درجه دو می یابیم . هدف ایجاد یک مدل کاربردی در مقیاس کوچک و تعمیم آن به یک مدل واقعی جهت تستهای تونل باد و عملکرد میدانی چند منظوره در رده پرنده های سبک هدایت شونده می باشد