سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمدمهدی طباطبایی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا دهقانی –

چکیده:

دراین کار ویسکوزیته ۴م خلوط چند الکترولیتی با استفاده از ویسکوزیته محلول دوتایی پیش بینی شده است در تمام موارد یکی از الکترولیت ها NaCl با کسر مولی ۰٫۵ می باشد اما برای مخلوط NaCl-KCl کسر مولیهای ۰٫۲۵ و ۰٫۷۵ هم مورد بررسی قرارگرفته است اساس معادلات مورد استفاده برای مخلوط چند الکترولیتی برپایه ی مدل سندلر است پارامترهای قابل تنظیم محلولهای دوتایی به کارگرفته شده است و با استفاده از قانون اختلاط مقادیر مربوط به مخلوط محاسبه می شود د رنهایت پارامتر مربوط به ثابت دی الکتریک مخلوط با بهینه سازی بوسیله نرم افزار به دست می آید نتایج توانایی تصحیح داده های ویسکوزیته موجود را تا غلظت ۸ مول برلیتر برای ۴ مخلوط چند الکترولیتی در شرایط محیط دمای ۲۵ درجه سانتی گرادو فشار ۱ اتمسفر با متوسط انحراف نسبی بین ۰٫۲۶ و ۳٫۰۱ دارند. مقایسه نتایج مدل با داده های تجربی نشان میدهند که این مدل می تواند پیش بینی مناسبی از خواص ترمودینامیکی مخلوطهای چند الکترولیتی مورد نظر حتی در غلظتهای نسبتا بالا ارایه دهند