سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده هما قوام – مهندسی شیمی صنایع غذلیی- داتشکده علوم و صنایع غذایی – دانشگاه آزاد اسلا
الهه تقی زاده – مهندسی شیمی صنایع غذلیی- داتشکده علوم و صنایع غذایی – دانشگاه آزاد اسلا
مجید عمید پور – دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
احمد عادل –

چکیده:

هدف این تحقیق مقایسه ی پیل سوختی اکسید جامد با راکتور مداوم همزندار Continuous Stirred-tank Reactor می باشد. در بسیاری از موارد می توان SOFC را همچون یک راکتور مداوم همزن دار شیمیایی و با فرض پیکر بندی دو محفظهی گاز جدا شده از یکدیگر توسط الکترودها / اجتماع الکترولینی ، مدلسازییا شبیه سازی نمود. این مدل جهت شبیه سازی سرعت واکنش و مساحت پیل در تبدیل های مختلف استفاده شده است. کدها توسط ویژوال بیسیک نوشته شده و نتایج بدست آمده از روش عددی ، با توجه به تاثیر پارامترهای مختلف بر عملکرد کلی دستگاه با دقت مورد بحث قرار گرفت. در این پژوهش تغییر اندازه راکتور و توان تولید الکتریسیته مورد بررسی قرار گرفته است.