سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدجعفر روزگار – شیراز، بلوار مدرس، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مکانیک و هوافضا، پژو

چکیده:

در این تحقیق مدل سازی ویژهای برای ورقها و پوسته های نازک دارای ترک با استفاده از روش المان محدود توسعه یافته انجام شده است. به منظور تأثیر حضور ترک، از توابع غنی ساز جدید و متناسب با میدان تغییرمکان استفاده شده است . این توابع از جواب های تحلیلی مسئله شکست ورق کیرشهف تحت بارگذاریهای صفحه ای و خمشی استخراج شده اند. با افزودن درجات آزادی گره های اطراف ترک طی فرایند غنی سازی، به شبیه سازی ترک در ورقها و پوسته ها پرداخته شده است. با حل چند مثال و مقایسه نتایج به دست آمده با جوابهای تحلیلی موجود و نتایج حاصل از نرم افزارهای دیگر اثبات گردید که نتایج کد دارای دقت قابل قبولی بوده و عملکرد آن در تحلیل ورقها و پوسته های ترکدار مناسب می باشد.