سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش سراسری فن آوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا هاشمی ملایری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
وحید رافع – دانشگاه اراک
مهران محسن زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

معماری انتشار/اشتراک امروزه با داشتن ویژگیهای همچون انعطاف پذری بالا و پشتیبانی ارتباط ناهمگام میان مولفه ها به عنوان زیربنای سیستم های توزیع شده بسیار کاربردی و مفید واقع شده است با استفاده از این معماری مولفه های سیستم به صورت پویا و از طریق عنصری به نام توزیع گر با یکدیگر در ارتباطند و با هم همکاری می کنند چالش اصلی دراین حوزه پیچیدگی مدلسازی و اعتبارسنجی برنامه های کاربردی با استفاده ازاین معماری میب شاد برای غلبه براین پیچیدگی دراین مقاله ما یک روش برای مدل کردن کاربردهای با استفاده از این معماری ارایه م یکنیم به این منظور روش رسمی Abstract State Machine( ASM و زبان ASMETA Language( AsmetaL که یک نمادگذاری متنی برای فرامدل ASM می باشد را استفاده می کنیم ما روش پیشنهادی خود را با استفاده از یک مثال شرح میدهیم درانتها برای اعتبار سنجی مدلهای طراحی شده یک نگاشت میان ساختهای BIR AsmetaL زبان ورودی بررسی کننده مدل Bogor پیشنهاد میدهیم