سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فراز میرچرخچیان – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
علی زمانیان –
حمید پورضرغام فرادنبه –
سیدحمید اسماعیلی فرج –

چکیده:

یکی از روشهای تولید اتیلن در مقیاس صنعتی کراکینگ با بخار اتان می باشددراین فرایند اتان به همراه مقدار زیادی پروپان وارد یک دسته رآکتور موجود در کوره شده و در اثر حرارت به اتیلن شکسته می شوند به دلیل تبدیل اتیلن در دمای بالا به ترکیبات جانبی باید محصولات خروجی از رآکتوررا سریعا سرد نمود لذا از کویینچ کولر استفاده می شود با توجه به معادلات سینتیک فرآیند و نیز معادلات حاکم بر پدیده های انتقال ابتدا مدل ریاضی فرآیند تهیه شده و سپس توسط نرم افزار HYSYS شبیه سازی شده است و در نهایت پروفایل های دما فشار و میزان تبدیل در رآکتور و نیز واحد کویینچ کولر به طور جداگانه در قالب گرافهایی ارایه شده اند با توجه به محدودیت های حاکم بر فرایند میزان فلاکس جرمی بهینه محاسبه و انتخاب گردید.