سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوید دولت آبادی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
حمید طاهری شهرآیینی – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
محسن ناصری – دانشجوی دکترای مهندسی عمران دانشگاه تهران
مسلم قاسمی – کارشناس ارشد مهندسی عمران

چکیده:

در این مقاله، نحوه عملیات مدلسازی هیدرولیکی بر روی رودخانه بهمنشیر و کانالهای آبرسان ۳C تا ۵ Cتشریح می گردد. ضریب مانینگ این رودخانه با استفاده از داده های تراز آب سال ۱۳۳۱ در محل اسکله چوئبده کالیبره و با استفاده از داده های تراز سال ۱۳۳۲ در همان ایستگاه مورد صحت سنجی قرار گرفت و ضریب مانینگ بهینه رودخانه بهمنشیر برابر ۰/۰۱۸ ودرکانالهای آبرسان ۰/۰۳۱ تعیین شد. پس از تعیین ضریبمانینگ رودخانه بهمنشیر، اقدام به مدلسازی هیدرولیکی یکپارچه رودخانه و کانالهای آبرسان گردید مدل بدست آمده به نحو مطلوبی توانایی بیان عملکرد هیدرولیکی رودخانه و کانالهای آبرسان را دارا می باشد. تعدادی از پارامترهای هیدرولیکی مثل دبی، تراز آب، سرعت جریان آب، عدد