سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا حسینخانی – دانش اموخته کارشناسی مهندسی آب دانشگاه اراک
ناصر گنجی خرم دل – عضو هیئت علمی دانشگاه اراک

چکیده:

حوضه آبریز کمال صالح از حوضه های مهم در استان مرکزی به شمار آمده و نقشی حیاتی را دربخش شرب و صنعت منطقه بازی مینماید با توجه به اینکه در سالهای اخیر سیلاب پشت سد مشکلات عدیده ای را برای سد کمال صالح و پایین دست آن به وجود آورده است تعیین سیلاب این حوضه از اهمیت فراوانی برخوردار است بنابراین لازماست با شناسایی و پیش بینی سیلاب حاصل از هر نوع بارندگی کنترلهای لازم را انجم داده و از خسارتهای هنگفت جلوگیری نمود. در ضمن با تعیین سیلاب حوضه بالا دست سد کمال صالح م ی توان با استفاده و بهره برداری از رودخانه منطقه برای ذخیره سد در فصول خشک سال گامی درجهت توسعه بخش کشاورزینواحی تحت پوشش سد کمال صالح برداشت درانی تحقیق با استفاده از اطلاعات بارندگی ایستگاههای هیدرومتری در بالا دست حوضه آبریز هیدروگراف حاصل از سیل بارندگی ها به وسیله روندیابی محاسبه و با استفاده از این اطلاعات مدل ریاضی HEC-HMS واسنجی شده و مشخص می گردد که استفاده از روش SCS دراین حوضه بهعلت حصول نتایجی با اختلاف ۱۰% مورد وثوق است.