سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی خاوری – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آب
کاظم جوان – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آب
فرزین نصیری صالح – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
حمید طاهری شهر ایینی – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

چکیده:

دراین تحقیق کارایی مدل HSPF در مدلسازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز رودخانه قره سو در استان اردبیل مورد مطالعه قرارگرفته است دراین راستا اطلاعات لازم از حوضه مطالعاتی جمع اوری شده است که شامل اطلاعات اقلیمی هیدرومتری، تصویر ماهواره ای و مدل رقومی ارتفاعی می باشند اطلاعات اقلیمی برای تولید سری های زمانی ورودی مورد نیاز مدل HSPF و اطلاعات هیدرومتری برای ارزیابی نتایج شبیه سازی استفاده شده اند. همچنین نقشه کاربری اراضی منطقه مطالعاتی با پردازش تصاویر ماهواره ای تهیه شده از منطقه مطالعاتی و براساس اطلاعات میدانی تولید شده است. سالهای ۱۹۹۶-۲۰۰۲ برای دوره کالیبراسیون و ۲۰۰۳-۲۰۰۴ برای دوره صحتسنجی انتخاب شده اند