سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهره جلیلوند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی صنایع غذایی
فرزین ذکایی آشتیانی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر فولادی تجار –

چکیده:

فرایندهای غشایی و فیلتراسیون بطور گسترده درصنایع مختلف جداسازی و خالص سازی از جمله صنایع غذایی دارویی بیوتکنولوژی و نفت و … کاربرد دارد بنابراین دانش و شناخت دقیق از هیدرودینامیک جریان سیال و چگونگی انتقال جرم در فرایندهای غشایی ضروری می باشد دینامیک سیالات محاسباتی CFD به منظور مدلسازی جریان برای هندسه های گوناگون و همچنین بررسی قطبی شدن غلظتی مورد استفاده قرار گرفته است دراین تحقیق با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی مدلسازی جریان در کانال مستطیلی غشا تخت و هیدرودینامیک جریان و توزیع سرعت و فشار در طول کانال غشا ارایه شده است. یک حل عددی سه بعدی از کوپل معادلات ناویر استوکس و دارسی با روش حجم محدود بسط داده شده تا جریان داخل کانال متخلخل غشا مورد بررسی قرار گیرد.