سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم قربان زاده – کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
وحید تقی خانی – استاد دانشگاه صنعتی شریف
سیروس قطبی – استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین کار پنج مدل ترمودینامیکی مختلف برای محاسبه فوگاسیته آب و تتراهیدروفوران در فاز مایع در تعادل با هیدرات براساس مدل آماری وان دروالس – پلاتیو به کاررفته است فشار تفکیک هیدرات دوتایی هیدروژن و تتراهیدرفوران از تئوری تغییر حجم حفرات Cavity Distortion زل – لی – هولدر دردماهای مختلف محاسبه م یشود مدلهای مورد مطالعه عبارتند از : مدل انرژی آزاد گیبس NRTL معادله حالت دشتی زاده معادله حالت پنگ رابینسون با قواعد اختلاط واندروالس معادله حالت پنگ رابینسون – استریجک – ورا با قواعد اختلاط ونگ – سندلر و معادله حالت GV-SSAFT نتایج این تحقیق نشان میدهد معادله حالت GV-SSAFT فشار تفکیک هیدرات دوتایی هیدروژن و تتراهیدروفوران را بهتر از سایر مدلهای مورد بررسی پیش بینی می کند همچنین ظرفیت ذخیره هیدروژن در هیدرات نیز محاسبه شده است.