سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا شرف خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
عبدالحسین جهانمیری – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

امروزه به دلیل سنگین شدن نفت خام درطبیعت فرایند شکست کاتالیستی بستر سیال RFCC یکی از مهمترین فرایندهای پالایشگاهی محسوبم یش ودکه گاهی اوقات از آن به عنوان قلب پالایشگاه یاد می کنند طولعمر این فرایند پالایشگاهی بیشتر از شصت سال است و همچنان درحال پیشرفت برای رسیدن به بازده بیشتر می باشد این سیستم از سه قسمت اصلی راکتور بالابرنده احیا کننده کاتالیست برای سوزاندن کک نشسته برروی سطح کاتالیست و برج تقطیر برای جدا کردن محصولات از یکدیگر می باشد که مهمترین قسمت دراین فرایند راکتور بالابرنه است چون واکنش شکست کاتالیستی دراینجا اتفاق می افتد بنابراین دراین تحقیق براساس یک مدل جامع ریاضی راکتور فرایند شکست کاتالیستی بستر سیال به صورت پایا مدلسازی می شود به منظور شبیه سازی راکتور مدل هفت لامپی به کارگرفته ایم راکتور به صورت غیرهمدما و است همچنین سرعت فاز گاز و کاتالیست را متغیر درنظر گرفته شدها ست بادرنظر گرفتن واکنشهای روی داده درراکتور و با حل همزمان معادلات حاصل از موازنه جرم انرژی ممنتم و نیرو مدلسازی فرایند شکست کاتالیستی بسترسیال RFCC درراکتور با استفاده ازنر مافزار MATLAB انجام گرفته شده است.