سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هدی پورحسین – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
آصف زارع – گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
محمد منفرد – گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین مقاله مدل هایبرید برای مبدل باک بوست با استفاده از قواعد مدلسازی تکه ای خطی PWA( بررسی شده است سیستم هایبرید خودکار بدست آمده و محدوده تغییر متغیرهای حالت تعیین می شود و همچنین دقت مدل بررسی میگردد مدل میانگین فضای حالت مبدل باک بوست پیوسته لیکن غیرخطی است تحلیل و طراحی براساس مدل غیرخطی بسیار دشوار است از این رو تقریب تکه ای خطی دینامیک های غیرخطی به عنوان یک راه حل مناسب مطرح می شود نتایج شبیه سازی قدرت تقریب خطی را در پیش بینی رفتار سیستم نشان میدهد