سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یزدان نجفی صارم – دانشگاه صنعتی ارومیه
محمدحسین امراللهی – دانشگاه صنعتی ارومیه
شکوفه مونسی راد – دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی
محمود عباسی – کارشناس ارشد مهندسی برق

چکیده:

انرژی باد برای تولید برق در جهان نسبت به دیگر منابع تولید انرژی الکتریکی از شتاب و رشد بی سابقه ای در سالهای اخیر برخوردار بوده است .از آنجائیکه که مناطق با پتانسیل انرژی باد لزوما در نزدیکی مراکز مصرف نمی باشند، بررسی، مدل سازی و تحلیل مزارع بادی از نظر تغییرات پارامتر های الکتریکی و مکانیکی از جنبه های مختلف حائز اهمیت است. عموما واحدهای بادی از طریق شبکه های شعاعی و محلی به سیستم پیوسته برق متصل می باشند و در صورتی که فاصله مراکز مصرف انرژی از واحد های فوق دور باشند امکان انتقال توان تولیدی با مشکل مواجه خواهد بود. لذا بمنظور حفظ پایداری و ایجاد شرایط انتقال تولید برق به مراکز مصرف همواره مدل مناسبی از این سیستم مورد نیاز است. در این مقاله یک سیستم نیروگاه بادی مدلسازی گردیده است. برای مدلسازی ژنراتور از روش جدیدی با استفاده از مدل غیرخطی وینر مبتنی بر شیکه عصبی استفاده شده است