سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد رضا سمائی – دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، دانشکده بهداشت و تغذیه

چکیده:

بیشتر جلبک ها و گیاهان موجود در آب های سطحی از نیتروژن آمونیاکی و نیتراتی به عنوان منبع نیتروژن خود استفاده می کنند.نقش این مواد مغذی بر شکوفایی جلبکها و سیانوباکترها آشکار شده است. امروزه جهت مدیریت این مواد غالبا از ابزارهای کامپیوتری به ویژه مدلسازی ریاضی بهره گرفته می شود. روش : در این مقاله با استفاده از روابط ریاضی موجود و همچنین با روش پویایی سیستم ، نیتروژن آمونیاکی و نیتراتی مدلسازی شده است. پس از ساخت مدلو ازمایش اولیه ی آن ، مدل با داده های سال ۱۹۹۱ مخزن لانگ لیک در ایالات متحده کالیبره شده و پس از بدست اوردن ضرایب کالیبراسیون ریال مدل با داده های سال ۲۰۰۰ این مخزن اعتبار سنجی شده است.