سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی مختاری چهاربری – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا زمانی احمدمحمودی – کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
حسن گلیج – کارشناسی ارشد سازه های ابی

چکیده:

این مقاله یک روش بهینه سازی برای تعیین نشت در شبکه توزیع آب رسانی شهری ارائه میدهد مدل جدید محل دقیق نشت و مقدار نشت را در گره ها پیش بینی می کند و همچنین نشان میدهد که ضریب ساطع کننده جریان وابسته به فشار و حجم تقاضای اولیه در گره هاست و تفاوت بین فشار و جریان اندازه گیری شده داده های صحرایی و مدل شبیه سازی شده را به حداقل می رساند بهینه سازی این مسئله با استفاده از الگوریتم ژنتیک انجام شدهاست این روش یک ابزار آسان و جامع برای بهینه سازی مدل نشت می باشد بنابراین مهندسین می توانند به آسانی محل دقیق نشت را شناسایی و گرادیان هیدرولیکی را کالیبره کنند داده های ازمایشگاهی این مدل با استفاده از مطالعه موردی کهدر منطقه ای از انگلستان انجام شده مورد استفاده قرار گرفته و نتایج این مدل در پایان توضیح داده شده است.