سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هومن جواهری – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی هستهای، دانشگاه شهید بهشتی
احمد حقیقت طلب –
احمد رضا ذولفقاری –

چکیده:

با توجه به رشد رو به افزایش واحد های صنعتی در کشور های در حال توسعه و آلاینده های ایجاد شده توسط این واحد ها، امروزه مدلسازی نحوه توزیع و پخش آلاینده های جوی به خصوص در مناطق شهری یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد. مدلسازی پخش آلاینده های جوی روشی برای تخمین میزان تمرکز و غلظت آلاینده ها در فواصل مختلف نسبت به منبع انتشار است. بدون اجرای صحیح و مناسب این برنامه ها، اقدامات مدیریتی تنها به اقدامات پس از وقوع حوادث محدود شده و در این صورت اقدامات انجام شده با هزینه های زمانی و مالی بیشتر همراه خواهد بود. یکی از مدل های استاندارد و معتبر برای مدلسازی پخش آلاینده های جوی، بسته نرم افزاری CALPUFF می باشد. در پژوهش حاظر ابتدا به بررسی خصوصیات این نرم افزار پرداخته و سپس به توضیح نحوه مدلسازی پخش فرضی SO2 خروجی از دودکش واحد های صنعتی در حالت کار عادی و در مناطق شهری توسط این بسته نرم افزاری پیشرفته می پردازیم. در پایان نتایج حاصل از مدلسازی نمایش داده شده است. بنابراین قابلیت مدلسازی پخش آلاینده های جوی خروجی از دودکش واحد های صنعتی با استفاده از بسته نرم افزاری CALPUFFدر مناطق شهری ایجاد شده است.