سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مونا طاهری – دانشگاه صنعتی قم، گروه مهندسی پلیمر
هوفر سدادی – پژوهشگاه نیرو، مرکز شیمی و مواد، گروه مواد غیرفلزی
نسترن ریاحی نوری – پژوهشگاه نیرو، مرکز شیمی و مواد، گروه مواد غیرفلزی

چکیده:

یکی از دغدغههای اصلی کاربران مواد پلیمری، توانایی آنها در پیشبینی رفتار و طول عمر محصول پلیمری مورد استفاده در صنایع مختلف میباشد. علل مختلفی از جمله حرارت، رطوبت، آلودگی و … سبب تخریب مواد پلیمری میشوند. مدلD&R توسط آقای رودنیک ۱ و دوبکووسکی ۲ در سال ۱۹۹۷ ارائه گردید براساس نتایجبه دست آمده از آزمون ترموگراویمتریکTGA) که به صورت غیرهمدما صورت میگیرد توسعه پیدا کرده است. این مدل روشی سریع جهت پیش بینی تخریب حرارتی مواد پلیمری بوده و میتوان از آن برای مقرههای سیلیکونی نیز استفاده نمود. در این مدل صرفاً تخریبحرارتی پلیمر در نظر گرفته میشود و فرض میگردد که مقرههای مورد بررسی تحت دیگر عوامل تخریب محیطی همچون رطوبت، میدان الکتریکی ، امواج ماورا بنفش و… نبودهاند. در این تحقیق سعی گردیده است که رفتار پلیمر مقره در مقابل حرارت مدلسازی شده و عمر مفید مقرهها در دماهای مختلف تعیین گردد