سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

م. حبیب نژاد کورایم – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکانی، آزمایشگاه رباتیک
علی متقی – دانشگاه علم وصنعت ایران، دانشکده مکانیک، آزمایشگاه رباتیک
منیژه ذاکری – دانشگاه علم وصنعت ایران، دانشکده مکانیک، آزمایشگاه رباتیک

چکیده:

در تحقیق قبلی جابجایی نانو ذره به شکل راندن توسط پروب میکروسکوپ نیروی اتمی با AFM به عنوا مانیتولاتور نانوربات، و نیز رفتار دینامیکی نانومانیپولاتور و ذره در فضای گازی مدلسازی شد[۱]. در تحقیق حاضر این مدلسازی در فضای مایع (آب) انجام شده است. در این قسمت نیروهای دارای اهمیت که بین دو سطح در فضای مایع و نیز بین مایع و سطوح ایجاد میشود بررسی گردیده و مدلسازی دینامیکی جدیدی تعریف گردید. سپس مدل مورد نظر را با در نظر گرفتن یکسری فرضیات اولیه اجرا کردیم. نتایج این مدلساری نشان میدهد که احتمال حرکت ذره با غلبه برنیروی اصطکاک غلتشی در فضای مایع بیشتر از فضای گازی میباشد. به طوری که در ذرات کوچکتر نسبت به فضای گازی، حرکت تحت اثر غلبه بر اصطکاک غلتشی روی میدهد. این در شرایطی است که در تحقیق قبلی که در فضای گاز انجام شد، حرکت معمولا با غلبه بر نیروی اصطکاک لغزشی اتفاق میافتاد. همچنین نتایج حاکی از آنست که با افزایش قطر ذره احتمال حرکت آن با غلبه بر اصطکاک غلتشی افزایش می یابد.