سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیربهادر مشهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد صابونچی – استاد دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد کرمانپور – دانشیار دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

طی دو دهه اخیر استفاده از کوره های قوس الکتریک جریان مستقیم ۱ در صنعت فولاد جهان، نسبت به کوره های جریان متناوب ۲، رشد چشمگیری داشته است. پژوهشحاضر به شبیه سازی عددی میدان سرعت و توزیع دما و نیروهای الکترومغناطیس در یک کوره قوس الکتریک جریان مستقیم می پردازد. معادلات به کار رفته در این تحلیل شامل معادلات پیوستگی مومنتوم، انرژی و معادلاتماکسول جهت محاسبه میدان چگالی جریان الکتریکی و نیروهای الکترومغناطیس می باشد. این شبیه سازی برای دو مدل انجام شده است. در مدل اول تمام دامنه حل شامل سیال مذاب می باشد و تاثیرقوس الکتریکی برروی آن بررسی می شود . در مدل دوم تاثیر سرباره بر روی توزیع دما و سرعت در کوره مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه نتایج بدست آمده برای دو مدل نشان می دهد که وجود سرباره باعث افزایش دمای متوسط جریان، کاهش سرعت بیشینه مذاب و تاثیر بیشتر شناوری در اختلاط می شود