سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمصطفی حسینعلی پور – دانشیار- دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد خیاط – کارشناس ارشد- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

با توجه به اینکه شمار قابل توجهی از سیستمهای توزیع و انتقال جریان الکتریسیته در محیطهای بسته قرار گرفتهاند. به همین دلیل شرایط محیطی در این اماکن میتواند تاثیرات بسزایی در راندمان کاری این سیستمها داشته باشد. ترانسفورهای توزیع یکی از تجهیزات مهم موجود در سیستمهای قدرت بوده بطوری که تهویه صحیح اتاقهای ترانسفورماتور نقش مهمی در افزایش عمر و بهبود عملکرد آنها داشته و از نظر اقتصادی صرفه جوییهای قابل توجهی را در پی خواهد داشت. بررسی شرایط مطلوب تهویه از نظر دما، توزیع مناسب هوا به دو روش آزمایشگاهی و عددی امکان پذیر است. در این مقاله با استفاده از شبیه سازی عددی ( دینامیک سیالات محاسباتی) به تحلیل اثر پارامترهای محیطی در اتاقهای ترانسفورماتور پرداخته شده است. تاثیر محل قرارگیری دریچههای ورودی و خروجی بر روی جریان هوا و توزیع دما در پست و برروی ترانسفورماتور مورد بررسی قرار گرفته است