سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صابر کاظم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروگرافی دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه
بهزاد وثوقی – دانشیار گروه مهندسی ژئودزی
اصغر راست بود – دانشجوی دکتری رشته مهندسی ژئودزی

چکیده:

تغییر شکل زمین همزمان با زلزله با توجه به شدت بالایی که در مقایسه با سایر تغییر شکلهای تکتونیکی دارد توجه بسیاری از محققین و دانشمندان زلزله شناسی را به خود معطوف کرده است مطالعه چگونگی تغییر شکل هم لرزه زمین به شیوه های گوناگونی با توجه به ابزارهای موجود در حال حاضر امکان پذیرمی باشد. ا زجمله روشهای براورد تغییر شلک های تکتونیکی روشهای ژئودتیکی می باشد که امکان براورد تغییر شکل پوسته زمین را با دقت بالایی فراهم می کند. در مورد تغییر شکلهای هم لرزه با توجه به پریود زمانی کوتاهی که دارند مطالعه میدان جابجایی زمین صرفا در نقاطی امکان پذیر است که قبل و بعد از زلزله مشاهدات ژئودتیکی صورت گرفته باشد کهعمدتا این موضوع در ایستگاههای دائمی GPS صادق است.