سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صابر کاظم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروگرافی دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه
بهزاد وثوقی – دانشیار گروه مهندسی ژئودزی دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعت
اصغر راست بود – دانشجوی دکتری رشته مهندسی ژئودزی

چکیده:

اندازه گیری های تغییر شکل پوسته به روشهای مدرن امروزی تاثیر مهمی در مطالعات زمین ساختی زمان حاضر دارند با وجود اینکه این اندازه گیری ها اطلاعات با ارزشی د رمورد چگونگی تغییر شکل کنونی زمین می دهند ولی جوابی برای علت این تغییر شکل ها ندارند علاوه بر این اندازه گیری های کنونی نمی توانند رفتار زمین ساختی اینده زمین و یا رفتار گذشته آن را تعیین کنند به همین دلیل شاخه های مختلف علوم زمین از مدلهایی برپایه ریاضیات و فیزیک استفاده می کنند درمطالعات تغییر شکل پوسته مدلهای گسلی که براساس اطلاعات زمین شناسی ژئودتیکی و لرزه ای تنظیم شده اند دید با ارزشی از ویژگیهای گسل ها و رفتا رانها در طول زمان فراهم می کنند