سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علیرضا قراگوزلو – استادیار سازمان نقشه برداری کشور آموزش کده مهندسی نقشه برداری
پروین نصیری – استاددانشگاه تهران
سمیه دورودیان – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست گرایش الودگیهای محیط زیست

چکیده:

صدای راه آهن بخشی ازآلودگی صوتی را شامل می شود که بطور موضعی و مقطعی قسمت های پرجمعیت شهر را تحت تاثیرقرارمیدهد و ازاشکال آلودگی صوتی خطی محسوب میگردد اگرچه این سهم و این میزان آلودگی درمقایسه با سایر منابع مولد صدا کمتر می باشد ولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است این مقاله الودگی صوتی ناشی از حرکت قطارهای عبوری ازشهرتهران خط تهران – جنوب و قسمتی از خط تهران مشهد ساری را بررسی کرده و آن را با شاخصهای استاندارد مقایسه و مدلهای مکانی تحلیل به منظور مدیریت آلودگی صوتی را ارایه می نماید همچنین از مدلهای تحلیل مکانی و تحلیل سه بعدی درمحیط GIS استفاده نموده و نحوه انتشار آلودگی صوتی قطار و میزان ان را به کمک روش درون یابی برروی نقشه جهت تحلیل و نتیجه گیری ارایه می دهد بنابرنتایج اندازه گیری ها مشخص شد که میزان NEF محاسبه شده درفواصل ۵-۱۰-۳۰متری ریل بسیاربالاتر ازمقدار پیشنهادی و استانداردمی باشد همچنین بنابرنتایج تحلیل های GIS تا فاصله ۳۰ متری ریل میزان تراز معادل صدا بیش از ۸۰ دسی بل برآورد گردید.