سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن کیوانلو شهرستانکی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع
علیمحمد کیمیاگری – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از موانع دردستیابی به زنجیره تامین کارا بهینه کردن هریک از اعضای زنجیره به صورت مجزا و بدون توجه به سایر اعضای زنجیره است یکی ازمهمترین مسائلی که مدیریت زنجیره تامین با آن روبرو هستند برنامهر یزی برای موجودی است این برنامه ریزی درمحیطهای با تقاضای غیرمعین و زنجیره هایی که کالای آن فاسد شدنی بوده و یا دارای طول عمر محدود است حساسیت بیتشری خواهد داشت دراین تحقیق جهت مطالعه این مساله ابتدا موجودی درزنجیره تامین توسط زنجیره مارکرف مدل شده و سپس با استفاده از بهینه سازی محدب به حل آن پرداخته شده است درنهایت نتایج با استفاده از مثال عددی ارایه شده است.