سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا باهوش کازرونی – استادیار مهندسی مکانیک- دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد صادق نیا – مدرس مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک و هنرآموز دبیرستان های استان خوزستان
عباس حاجی زاده قصاب – ۳دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش مدلسازی احتراق درموتورهای درون سوز میب اشد امروزه استفاده از روشهای آزمایشگاهی برای پژوهشگران هزینه بر و بعضی اوقات از دسترس خارج می باشد از این رو تحلیل قانون اول ترمودینامیک که منجر به مدلسازی آن میشود از اهمیت زیادی برخوردار است سعی ما براین است که با استفاده ازمعادلات حاکم برسیکل موتورمانند معادلات قانون اول معادلات بقای جرم و همچنین بکارگیری روابط شبه تجربی مربوط به احتراق به مدلسازی موتورهای درون سوز بپردازیم دراین پژوهش با استفاده از مدل احتراقی شبه دو بعدی برای مناطق سوخته و سوخته نشده ما را براین می دارد که با محاسبه خاصیت های ترمودینامیکی مخلوط دورن سیلندر مانند آنتالپی آنتروپی درفشار ثابت بپردازیم اعتبار دهی به مدل با وارد کردن مشخصات هندسی موتور پراید و محاسبه منحنی فشاردرون سیلندر و مقایسه با حالت تجربی برگرفته از تست موتور انجام میگردد.