سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عاطفه بی باک هفشجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
حیدرعلی کشکولی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
نرگس ظهرابی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
حمد علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت

چکیده:

ارائه معادلات و روابط تجربی برای مطالعه رفتار یک سیستم در مقابل رخدادهای احتمالی را اصطلاحاً مدلسازی گویند. رابطه میان درصد رطوبت و پتانسیل خاک (منحنی مشخصه رطوبتی خاک) اهمیت فراوانی در فیزیک خاک دارد. از طرفی اندازهگیری این روابط پر هزینه، مشکل و وقتگیر بوده و در تحقیقات محدود قابل اجرا نمیباشد. بنابراین تهیه مدلهایی که قادر به پیشبینی میزان رطوبت از روی پتانسیل آن باشد ضرورت پیدا میکند. در اینتحقیق منحنی مشخصه رطوبتی خاک ماسهای ساحل رودخانه کارون با مدلهای ساکستون، مدل دو قسمتی (هاتسون و کاس)، رالز و براکنسیک، وستون ، وستون و همکاران و نرم افزار RETC به کمک زوج دادههای هدایت هیدرولیکی و مکش بدست آمده از دستگاه پرمامتردیسک تخمین زده شد. نتایج نشان میدهد که نرم افزار ، RETC مدل هاتسون و کاس و مدل وستون با دقت بالایی منحنی رطوبتی خاک مورد آزمایش را مدلسازی میکنند.