سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ندا عفتی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
جمشید منصوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
محمد دهداردرگاهی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد لاهیجان
بهمن شمس اسفندآباد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

پارک ملی سالوک یکی اززیستگاه های مهم قوچ و میش اوریال درایران است که شامل دشتهای وسیع و ارتفاعات متعددی است از انجایی که این گونه درفصل پاییز تولید مثل می کند گستره خانگی پاییزه اهمیت ویژه ای درچرخه حیات اینگونه دارد به منظور مدلسازی مطلوبیت زیستگاه این گونه ازنقاط حضور افراد بااستفاده ازروش ENFA استفاده شد نتایج نشان داد که زیستگاه های مطلوب این گونه درمناطقی با ارتفاع بیش از۱۳۹۰ متر شیب های بیش از۲۳درصد تنوع توپوگرافیکی نزدیک به مینگین زیستگاه م یباشد قوچ و میش اوریال Ovis orientalis arkali دراین فصل دامنه های غربی را بیشتر ترجیح میدهد نتایج این مطالعه نشان میدهد که قوچ و میش اوریال دراین زیستگاه درطول این فصل دارای میدان اکولوژیک نسبتا باریکی است وهمچنین به زیستگاه های کرانه ای تمایل بیشتری دارد.