سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی پاکخصال – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی جمهوری اسلامی ایران
سیدمحمدتقی بطحائی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

این مقاله به ارائه مدلی برای تصم یم گیری بهینه در مدیریت خاموشی پرداخته است. ابتدا مهمترین مکانیزمهای مدیریت بار مرور گشته و نمونه هایی از تجربه شرکتهای توزیع برای تبیین بیشتر آمده است. در ادامه اجزای سیستم AMIبعنوان زیرساخت لازم برای اجرای مدیریت بار بررسی میشود و یک ساختار نرم افزاری برای کنسول مرکزی جهت اجرای مدیریت مانور خاموشی پیشنهاد میگردد. بخش مدلسازی به ارائه فرمولاسیون و تعریف تابع هدفسیستم مدیریت خاموشی و ارائه معیارهای کمی همچون معیار شایستگی الگوی مصرف می پردازد. بهینه سازی تابع هدف دارای سه سیاست اصلی است: ۱ – به حداقل رساندن تعداد مشترکین خاموش ۲- حداکثر شدن سود شرکت توزیع-۳ ترغیب مشترک به انتقال بار در ساعات کم باری. در پایانبا توجه به تعداد بالای مجموعه های جواب ممکن روش برنامه ریزی خطی باینری برای حل مسئله بهینه سازی در یک مورد نمونه استفاده شده است.