سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایثار دشتی گوهری – کارشناس ارشد مهندسی شیمی – مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان
هومن اخگر – کارشناس مهندسی مکانیک – مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان

چکیده:

رشد روزافزون انریی های نو به منظور کاهش مصرف سوختهای فسیلی و بدنبال آن کاهش آلودگی های زیست محیطی عرصه تحقیقات در این حوزه را گسترده تر ساخته است. پیل سوختی به عنوان یکی از انریی های جایگزین از اهمیت ویژه ای در سطح کشور و جهان برخوردار است. از کلیدی ترین نقاط عملکرد پیل سوختی پلیمری رطوبت الکترولیت پلیمری است. به این منظور استفاده از مرطوب ساز در کارایی پیل ضروری است. با توجه به انواع مرطوب سازهای موجود ، مرطوب سازهای غشایی از بازده خوبی برخوردار بوده و در ضمت با تجهیزاتی که نیاز به تحرک ندارند از استهلاک و هزینه نگهدار ی بسیار کمتری در مقایسه با سایر مرطوب سازها برخوردارند. به همین دلیل ساخت مطوب ساز غشایی در مقایسه با سایر نوعههای دیگر در این روژه مورد هدف ساخت قرار گرفته است. مرطوب سازهای غشایی دارای دو مدول تخت و لوله ای هستند که در این پژوهش بررسی و ساخت مدول تخت مورد تحقیق قرار می گیرد.