سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره شیخ خوزانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
خسرو حسینی – استادیار دانشگاه سمنان

چکیده:

امروزه هدف تکنیکهای شبیه سازی تنها شرح سیستم های پیچیده براساس واقعیت نیست بلکه دخالت کاربر درتوسعه مدل و جلب اطمینان وی درفرایند مدلسازی ازجمله ملزومات روش شبیه سازی است تحلیل پویایی سیستم روشی برپایه بازخورد و اتفاقهای شی گرا می باشد از جمله مزایای استفاده از این روش می توان به افزایش توسعه سرعت مدلسازی افزایش اعتماد به مدل دراثر مشارکت کاربر امکان توسعه گروهی مدل و ارتباط موثر با نتایج اشاره نمود سادگی ایجاد تغییر درمدل و قابلیت انجام آنالیز حساسیت این روش را از دیگر روشهای تحلیل مدلسازی جذابتر نمودها ست از این روش درتحقیق حاضر برای مدلسازی بهره برداری از مخزن چندمنظوره سددامغان واقع دراستان سمنان استفاده شدهاست مدل مذکور شامل مخزن سد و مصارف پایین دست آن می باشد که درنرم افزار Vensim طراحی شده است قابل ذکر است که درمدل ارایه شده پدیده نشت از تکیه گاه راست سد نیز به عنوان یکی ازمتغیرها درنظر گرفته شدها ست.