سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فریدون بابایی اقدم – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه محقق اردبیلی
محمد آزادی مبارکی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی
جواد جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهر ی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

امروزه اغلب فرایندهای فیزیولوژی، جسمی و روانی انسان از شهرنشینی تاثیر پذیرفته اند لذا برخی از معضلات خاص بشر از مله بی خوابی، اضطراب افسردگی خستگی روانی و غیره از این امر ناشی می شود توسعه بی رویه شهری افزایش وسایل نقلیه و زوال محیط زیست اثرات زیان باری برساختار محیطی کالبدی شهر وارد کرده است فقدان ایمنی شهروندان در مقابل تصادفات عدم امنیت در فضاهای شهری و مسکونی انزوا، افسردگی و گسست اجتماعی در محلات شهری از بیماریهای مزمن در محیط های شهری هستند بنابراین شناسایی اثرات نامطلوب توسعه شهری و مسکن بر سلامت عمومی شهروندان و ارتقای زندگی سالم شهری ضروری است هدف اصلی این پژوهش تعیین محله های مناسب شهر اردبیل به منظور سکونت می باشد هدف فرعی نیز می تواند تعیین فاکتورهای مناسب برای محلات شهری باشد.