سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهرنوش کریم خانی – استادیار گروه شیمی- دانشکده علوم پایه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
نسیم ملکی – کارشناس ارشد شیمی-دانشکده علوم پایه-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران م
محمد جعفر کرمانی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پیل های سوختی پلیمری در راستای تجاری شدن با مشکلاتی مواجه هستند که از جمله می توان به ماندگاری اجزای ان ها خصوصا لایه الکتروکاتالیست اشاره کرد. در این پژوهش مکانیسم زوال الکتروکاتالیست Pt/C به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت. با در نظر گرفتن انحلال ذرات پلاتین به عنوان عامل زوال مدلی همگن و پیوسته ارایه شد و تاثیر عواملی مانند دما ، اندازه ذرات پلاتین ضخامت لایه MEA مقدار اولیه پلاتین و تعداد سیکل های پتانسیل مورد بررسی قرار گرفتند. در این مدل می تواند با اعتبار خوبی ولتاژ پیل افت پتانسیل فعالسازی، میزان سطح فعال الکتروشیمیایی و جرم پلاتین موجود در کاتد را در سیکل های پتانسیل تخمین بزند.