سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن زعفرانی – دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده برق و کامپیوتر
مهدی معلم –
ادیب قدمیاری –

چکیده:

دراین مقاله یک مدل تحلیلی برای یکی از انواع ماشین های شارمتقاطع برمبنای روش مدار معادل مغناطیسی ارایه شده است دراین روش کلیه قسمت های ماشین از جمله فاصله هوایی هسته استاتور و رتور و آهنربای دائم که دررتور قرار دارد با استفاده ازلوله های شار مدل شده است شکل و ابعاد لوله های برمبنای شکل خطوط شار و مسیرهای ان درنظر گرفته شده است از مزایای روش مورد نظر این استکه درآن علاوه برفاصله هوایی قسمت های آهنی ماشین نیز درنظر گرفته شده است که باعث می شود مدل درنواحی اشباع نیز از دقت مناسبی برخوردار شود کاربرد این روش مدلسازی درطراحی و تحلیل ماشین و همچنین کنترل ان است به منظور ارزیابی مدل ارایه شده نتایج مدل با نتایج حاصل از روش اجزا محدود مقایسه شده است.