سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسکندر قلی پور – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق اصفهان
علی محمدشریفی –

چکیده:

باتوجه به استقبال مصرف کنندگان از لامپهای فلورسنت فشرده CFL انجام مطالعات مربوط به کیفیت توان دراین لامپ ها ضروری به نظر می رسد دراین مقاله با محوریت این موضوع ابتدا به جهت مقایسه شکل موجهای جریان مصرفی یک لامپ التهابی معمولی و یک لامپ کم مصرف را مورد بررسی قرار داده ایم و درادامه با تشریح ساختمان لامپ کم مصرف به مدلسازی آن درمحیط سیمولینک نرم افزار MATLAB پرداخته ایم برای محاسبه ضریب قدرت و اعوجاج هارمونیکی کلی دراین لامپ ها با کمک نرم افزار MATLAB ازروش پردازش تصویر استفاده شده است و درپایان با مقایسه مقادیر بهدست آمده و مقادیر یک لامپ استاندارد که توسط یکی از شرکت های معتبر سازنده این گونه لامپ ها ساخته می شود پیشنهاداتی برای اصلاح رفتا راین گونه مصرف کننده ها که استفاده ازآنها روزبروز درحال افزایش است آورده شده است.