سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمحسن هاشمی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

درتحلیل قابلیت اطمینان سیستم قدرت نوسازی تجهیزات روشی استکه معمولا برای مدلسازی مورد استفاده قرارمیگیرد فرایند نوسازی درمورد تجهیزاتی همچون خطوط و کابلها انجام میگیرد اما تجهیزات بسیاری همچون ژنراتورها و ترانسفورماتورهای قدرت پس از هر بارخرابی مورد تعمیر قرارگرفته و نوسازی درمورد آنها صورت نمی گیرد پیری این تجهیزات مساله ایست که باید مدلسازی گردد دراین مقاله به دنبال مدلسازی پیری تجهیزات به روش مدلسازی نقطه ی آماری هستیم بهدلیل پیچیدگی روشهای تحلیلی درمحاسبات قابل اطمینان به خصوص با افزایش ابعاد مساله ازروش شبیه سازی مونت کارلو استفاده می گردد برای مدلسازی فرایند پواسون غیرهمگن به دلیل وابستگی نرخ خرابی به زمان از روشی تحت عنوان integration method استفاده می شود درنهایت این روش بریک شبکه ی تست اعمال شده و مقایسه صورت میگیرد.