سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهران دادگر – دانشجوی دکترا – دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران
سیدمحمد حسینی ورکیانی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – ای
علی اکبر مراتی – عضو هیت علمی پژوهشکده مواد و فناوریهای پیشرفته در نساجی – دانشگاه صنعت
قلی بیگیان – دانشکده مهندسی معدن- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – ایران

چکیده:

یکی از عملیات مهم در صنعت نساجی، که امروزه رونق زیادی پیدا نموده است، عملیات تثبیت حرارتی است. از آنجاکه تغیر ابعادی نخ در حین عملیات بر فاکتور پوشانندگی ان موثر است، لذا در این مقاله عملیات حرارتی با نرم افزار انسیسشبیه سازی شده و انطباق نتایج بر روی نمونه نخهایی که با دستگاه سوپربا هیت ست شده است، مقایسه شده است. از آنجا که اختلاف طولی و قطری حاصل شده در نتایج تئوری مدل و نتایج عملی انطباق معناداری را نشان داده اند، لذا میتواننتیجه گرفت که از مدلسازی المان محدود میتوان برای پیشگویی خواص هیت ست نخهای پلی پروپیلن استفاده نمود