سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

تکتم شنوایی زارع – دانشکده نفت و پتروشیمی- دانشگاه تربیت معلم سبزوار
اکبر شاهسوند – گروه مهندسی شیمی – دانشکده فنی ومهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد
حسن زارع علی آبادی – گروه مهندسی شیمی – دانشکده فنی ومهندسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهر

چکیده:

با بررسیهای به عمل آمده طی سالهای گذشته فشارمخزن مزدوران (که گاز ترش پالایشگاه خانگیران را تأمین میکند)حدود ۲۰ ٪ کاهشیافته،که باعث افزایش دمای گازترش ورودی به پالایشگاه شده است, این پدیده تأثیر معکوس بر واحدهای شیرینسازی گاز خانگیران دارد . در این تحقیق به طراحی تجهیزات برودتی مورد نیاز جهت راهکارهای مختلف سردسازی گاز ترش و حلال با آب و هوا می پردازیم .که طبق محاسبات اقتصادی انجام شده، قیمت کل مبدلهای آبی مورد نیاز برای سردسازی حلال ورودی به برج جذب سیزده میلیون دلار در سال ۲۰۰۸ می باشد، برای مبدلهای هوایی مورد استفاده در سردکردن حداقل دبی گاز ترش ورودی به پالایشگاه حدود شش میلیون دلار میباشد و قیمت مبدلهای هوایی برای سردکردن حلال ورودی حدود چهار میلیون دلار در سال ۲۰۰۸ میباشد، در نتیجه از نظر اقتصادی سرد کردن حلال با کولرهای هوایی مقرون بهصرفه ترین روش می باشد, اما راهکار اخیر ممکن است باعث یک سری مشکلات عملیاتی شود که باید مورد توجه قرار بگیرد .