سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یحیی محمدی –

چکیده:

فرهنگ جامعه هدف یکی از عوامل بسیار مهم در انتقال فناوری و توسعه موفق آن در یک بازار هدف جدید، به شمار میرود. با توجه به پیچیده بودن تعریف و کمی نمودن فرهنگ یک جامعه، تاکنون روش ها و مدل های مختلفی برای این موضوع پیشنهاد گردیده است. مواردی همچون، میزان پیشرفت فنی جامعه، سطح علم، سنت ها، روش زندگی، تعامل با یکدیگر و ساختارهای اجتماعی از جمله عوامل تاثیرگذار در فرهنگ یک جامعه به شمار می روند. در این مقاله، موضوع انتقال فناوری اتوماسیون ساختمانی به حوزه صنعت ساختمان کشور و تاثیر عوامل فرهنگی جامعه هدف ساختمان، شامل پیمانکاران و استفاده کننده گان نهایی ساختمان، بر روی میزان پذیرش آن، مورد بررسی قرار گرفته است. جهت مدلسازی عوامل فرهنگی، از سیستم های فازی به عنوان ابزاری جهت مدلسازی دانش بشری و ایجاد ارتباط یکپارچه بین متغییرهای مساله استفاده گردیده است.