سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی محمدی – مربی پژوهشی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی رضوی
زهرا پورفلاح –
عبدالمجید مسکوکی –

چکیده:

درمطالعه انجام شده برروی برشهای میوه با قطرهای ۳و۵و۷ میلی متر به منظور بررسی سینتیک خشک کردن آن در دماهای ۶۰و۷۰و۸۰ درجه سانتی گراد از آون جابجایی هوای داغ استفاده شد تمامی ازمایشات با سه تکرار انجام گرفت برای بررسی سینتیک خشک کردن برشهای میوه به از پارامترهای ضریب نفوذ موثر ومدلسازی ریاضی بهره گرفته شد برای مدلسازی ریاضی سینتیک خشک کردن از ده مدل مختلف استفاده و بهترین مدل با توجه به چهارپارامتر ضریب تبیین R2 میانگین نسبی درصد انحراف MRPD مجذور میانگین مربعات خطا RMSE و مربع کای کاهش یافته X2 برگزیده و درپایان بهترین مدل بابالاترین R2 و پایین ترین مقادیر MRPD,RMSE,X2 انتخاب شد.