سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین اسفندیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
مجید غیاث – استادیار , عضو پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران (تهران)
محمد رضا مقبلی – دانشیار , عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

پلیمرها اغلب به صورت محلول تهیه می شوند و برای خالص سازی نیاز به جداسازی پلیمر از حلال می باش ند که فرآیند جداسازی پلیمر از حلال به کمک تغیرات خصوصیات ترمودینامیکی (دما / فشار) انجام می شود. دانستن سرعت جدایی فازی و رفتار دینامیکی محلولهای پلیمری مهم است زیرا جداسازی روی ساختار ریز پلیمر اثر می گذارد. پیش بینی دینامیک جدایی فازی محلولهای پلیمری و شبیه ساز اختلاط آنها از مباحث مهم در علم پلیمر به شمار می رود که به علت گستردگی موضوع امکان تحقیق بسیار دارد که با استفاده از معادله کان _ هیلیارد و معادله حالت فلوری _ هاگینز فرآیند جدایی فازی محلول پلی استایرن درسیکلوهگزان شبیه سازی شده است. با استفاده از این معادلات , نمودارهای تئوری برای جدایی فازی به دست آورده شده که برای محلولهای پلیمری مختلف قابل استفاده است. در این مقاله به پیش بینی سینتیک فرایند جدایی فازی و بررسی خصوصیات ریز ساختاری و شکل شناسی در محلول پلی استایرن در سیکلو هگزان و ارائه وتدوین یک مدل ریاضی در جهت پیش بینی خواص محصولات نهایی پرداخته شده است.