سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم فراهانی – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، گروه محیط زیست،رودهن،

چکیده:

یکی از مشکلات زیست محیطی در اکوسیستم های خاکی، آلودگی آنها نسبت به هیدروکربورهای نفتی می باشد. در تحقیق حاضر در راستای تحقیقات بر روی تعیین سرنوشت آلاینده های نفتی در خاک ، مطالعه بر روی مدلسازی فرآیند تجزیه بیولوژیکی صورت پذیرفته است. لذا میکرو ارگانسیم های تجزیه کننده ترکیبات نفتی از خاکهای آلوده پالایشگاه تهران جدا شده و با تهیه ۴ تیمار مختلف و اندازه گیری غلظت ترکیبات PAH ( هیدروکربورهای آروماتیک چند حلقه ای) درستون خاک در ۴ هفته متوالی سرعت روند تجزیه بیولوژیکی در شرایط مختلف، بصورت پایلوت در ستون هایی به عمق یک متر به فاصله هر ۲۵ سانتیمتر مورد بررسی قرارگرفت. با توجه به این اطلاعات ثابت تجزیه درجه اول برای چهار لایه فرضی ۲۵ سانتیمتری محاسبه شده و برای در نظر گرفتن جذب ترکیباتPAH در خاک نیز از رابطه فرندلیچ استفاده شد. در نهایت با استفاده از نسخه ۴٫۰۸ نرم افزار HYDRUS یک بعدی، پایلوت های مورد مطالعه مدلسازی شده و نتایج غلظت ترکیبات PAH در اعماق مختلف خاک بدست آمده است.لازم به ذکر است؛ در مدلسازی در نرم‌افزار، مقادیر غلظت ترکیبات PAH در فواصل ۱ سانتیمتری در ستون خاک جهت دستیابی به دقت بالاتر محاسبه شده و داده های بدست آمده از مدل با داده‌های آزمایشگاهی مقایسه گردید. بررسی نتایج بیانگر آن بود که داده های آزمایشگاهی و داده های حاصل از مدل مطابقت خوبی داشته، درصد خطای نسبی بین این داده ها کمتر از ۱۰% می باشد و با گذشت زمان در هفته های دوم به بعد، مطابقت نتایج افزایش می یابد