سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

خاطره رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
نوید جلال کمالی – استادیار دانشگاه آزاد کرمان
امیرجلال کمالی – استادیار دانشگاه آزاد کرمان

چکیده:

الگوریتم های تکامل گرا برای انتخاب خودکار ساختارشبکه عصبی بکاربرده می شوند دراین مطالعه ازالگوریتم ژنتیک برای یافتن ساختارمناسب شبکه عصبی و گزینش عوامل هیدرولوژیک و هواشناسی مناسب و تاخیرهای زمانی مربوط به هریک از این عوامل درمدلسازی فرایند بارش رواناب درحوضه رودخانه فهلیان دراستان فارس استفاده گردید درتمامی ساختارهای منتخب توسط رویکرد ترکیبی ANN-GA با استفاده از دو تابع هدف حداقل سازی میانگین مربعات خطا و حداقلسازی شاخص اطلاعات اکایک بارش درماه پیشین و ابدهی ماه قبلی درشبیه سازی و پیش بینی آبدهی ماه حاضر موثر تشخیص داده شدند.