سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد صدیقی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه مکانیک دانشگاه علم وصنعت ای
حسین خوشکیش – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه مکانیک دانشگاه علم وصنعت ای
فریبرز فروهنده – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید دانشگاه علم وصنعت ایران
منصور جباری – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

به علت حساسیتهای متالوژیکی حرارتی ومکانیکی آلیاژTI -6AL-4Vآهنگری آنها معمولا به روش ایزومتال صورت میگیرد که بسیار پر هزینه است .در این مقاله پارامترها حاکم بر آهنگری آلیاژ مورد بحث به روش غیر ایزو متال مورد بحث قرار گرفته است این مهم با شبیه سازی و تحلیل به روش حجم محدود بدست آمده است:در این تحقیق مراحل تغییر شکل -تنش ها وکرنش های وارده توزیع دما منحنی تناژو میزان پلیسه مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن ملاحظات مربوط به آهنگری غیر ایزو متال تبین شده است.در این راستا یک نمونه قطعه مربوط به یک بالگرد به عنوان مطالعه موردی مطالعه شده و نتایج بهینه حاصل ارایه گشته است.