سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم فراهانی – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، گروه محیط زیست،رودهن،

چکیده:

هیدروکربورهای نفتی از عمده ترین آلاینده های اکوسیستم های آبی و خاکی در سراسر دنیا محسوب می گردند. از آنجایی که ورود این ترکیبات به خاک می تواند پیامد آلودگی آبهای زیرزمینی را نیز در پی داشته باشد، در تحقیق حاضر، مطالعه بر روی فرآیند آبشویی این ترکیبات سمی در ستون خاک انجام گرفته است. لذا، جهت انجام مطالعات فوق، ستونی از خاک آلوده به ترکیبات نفتی به ارتفاع یک متر در شرایط پایلوت آماده سازی شده ، خاک درون پایلوت توسط آب شهری مرطوب گردید، بطوری که خاک اشباع شده و از انتهای پایلوت خروجی زه آب مشاهده گردید، سپس در طول دوره آزمایش رطوبت خاک در حدود ۶۰% رطوبت اشباع نگه داشته شد. در ادامه با نمونه برداری از ستون خاک به فاصله هر ۲۵ سانتیمتر تا عمق یک متری، و پساب خروجی از انتهای ستون در ۴ هفته متوالی، غلظت ترکیبات PAH ( هیدروکربورهای آروماتیک چند حلقه ای) در کلیه نمونه ها توسط دستگاه HPLC اندازه گیری شد. در خاتمه نیز ار نرم افزار HYDRUS جهت مدلسازی تغییرات غلظت ترکیبات PAH در ستون خاک استفاده گردید. با توجه به نتایج آزمایشها، حداکثر درصد آبشویی در ستون خاک پس از گذشت ۴ هفته به میزان ۱٫۵۶ درصد بدست آمد. نتایج مربوطه به بخش مدلسازی نیز بیانگر آن بود که داده های آزمایشگاهی و داده های حاصل از مدل مطابقت خوبی دارند.