سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا فیلی – استادیار دانشگاه الزهراء
محسن مومنی تبار – کارشناسی مهندسی صنایع

چکیده:

مدیریت زنجیره تامین فازی به عنوان یکی از نگرشهای نوین منجر به کاهش هزینه های سیستم کاهش تلفات درحمل و نقل محصولات و کاهش سطح موجودی انبار می شود و انگاه مدیریت هزینه های مهمی همچون انبارداری حمل و نقل نگهداری کمبود فاسد شدن محصولات غذایی و غیره را به دنبال خواهد داشت زنجیره تامین فازی دراین تحقیق درسه سطح تحلیل شدها ست سطح اول تامین کنندگان سطح دوم مراکز توزیع و سطح سوم انبارهای محلی مصرف کننده قرار دارند نتایج بسیار مناسبی از تحلیل مدل می توان بدست خواهند آمد مدل با استفاده از نرم افزار Maple 12 حل شده است این رویکرد موجب مدیریت مناسب بازار افزایش رضایت مشتریان و درنهایت باعث افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت ها درحوزه صنایع غذایی می گردد.