سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوذر جعفری – دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه
علی کیهانی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

بررسی رفتارلرزه ای سازه های ساندویچ پانل شاتکریتی که با مطالعه روی مدلهایی با ارتفاع مختلف و نسبت طول به عرض متفاوت درپلان انجام شده موضوع این مقاله است به این منظور رفتارغیرخطی این سازه ها توسط المان های اجزای محدود پوسته ای چندلایه دارای مقاطع الیافی مدل شده است پس از مدلسازی رفتارغیرخطی دیوارها و انجام تحلیل ها رفتارلرزه ای و برخی ازپارامترهای لرزه ای نمونه ها بررسی شدند. نتایج بدست امده حاکی ازتاثیر بسزای نسبت طول به عرض پلان برپارامترها و رفتارلرزه ای این سازه ها بوده ونگرش استانداردهای موجود به این سیستم ها از حاشیه اطمینان کافی برخوردار نیست