سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد گهری – مدرس گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

فشردگی خاک یک عامل مهم در تولید محصولات کشاورزی است فشردگی معمولا دراثر عملیات کشاورزی و تردد ماشین های کشاورزی ایجاد می شود این فشردگی عامل محدود کننده رشد ریشه می باشد عمق تشکیل فشردگی خاک در عملیات های خاک ورزی مهم می باشد که تاکنون محققان بسیاری برروی فشردگی خاک درزیرتایر تحقیق کرده اند آنها معمولا از مدلسازی خطی و مدل موهر – کلمب بهره برده اند اما با توسعه روشهای رایانه ای مثل المان محدود مدلسازی غیرخطی نیز امکان پذیر شدها ست دراین مقاله پس از معرفی مدل غیرخطی دراکر – پراگر از آن برای مدلسازی غیرخطی فشردگی خاک در زیر تایر تراکتور استفاده شده است نرم افزار ANSYS ماژول مناسب برای این کار را دارد دراین تحقیق مدلسازی خاک و بارگذاری انجام با المان مناسب انجام گرفت سپس تنش و کرنش ماندگار خاک در اعماق مختلف بدست امد. این مدلسازی مشابه آزمایش نشست صفحه ای انجام گرفته است.